Badanie: Potas w DZM

...

Nazwa badania

Potas w DZM

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

3 dni robocze

Grupa badań

Badanie moczu