Badanie: SLE – lateks

...

Nazwa badania

SLE – lateks

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

2 dni robocze

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka