Badanie: SLE – lateks,

...

Nazwa badania

SLE – lateks,

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka