Posiew moczu


5.00 avg. rating (96% score) - 3 votes

Posiew moczuPosiew moczu

Diagnostyka zakażeń układu moczowego

Organizm człowieka wykształcił wiele mechanizmów chroniących układ moczowy przed zakażeniem. Należą do nich między innymi: kwaśny odczyn moczu, wypłukiwanie drobnoustrojów podczas opróżniania pęcherza moczowego czy złuszczanie komórek nabłonka pokrywającego drogi moczowe. Istnieje jednakże wiele czynników sprzyjających zakażeniom dróg moczowych jak wady anatomiczne, kamienie w drogach moczowych, leczenie immunosupresyjne i inne. Zakażenia dróg moczowych podzielić można na:

  • Zakażenie dolnych dróg moczowych ( pęcherz moczowy, cewka moczowa oraz gruczoł krokowy u mężczyzn) – objawy wspomnianego zakażenia obejmować mogą częstomocz, naglące parcia, ból, pieczenie
  • Zakażenie górnych dróg moczowych ( miąższ nerki oraz moczowody) – objawami wspomnianego zakażenia są gorączka, dreszcze, ból w okolicy lędźwiowe, nudności, wymioty i in.

Badanie posiew moczu  można wykonać w każdym punkcie pobrań ŚLA.

Celem ustalenia przyczyny pojawiających się objawów wskazane jest wykonanie analizy ogólnej moczu. Stwierdzenie we wspomnianym badaniu leukocyturii (zwiększona liczba leukocytów w moczu), krwiomoczu czy bakteriurii (obecność bakterii w moczu) jest wskazaniem do wykonania badania bakteriologicznego moczu, czyli posiewu moczu.

Posiew moczu wykonywany jest w pracowni mikrobiologicznej, a celem tego badania jest ocena ilościowa bakterii obecnych moczu, identyfikacja drobnoustroju odpowiedzialnego za zakażenie oraz wykonanie antybiogramu celem oceny wrażliwości bakterii na poszczególne antybiotyki.
Najczęstszą przyczyną zakażeń układu moczowego są bakterie Gram-ujemne, a wśród nich najczęściej izolowanym czynnikiem odpowiedzialnym za infekcję jest bakteria Escherichia coli. Nie należy zapominać, że za infekcję dróg moczowych, choć znacznie rzadziej, odpowiedzialne mogą być grzyby czy wirusy.
Ponadto, u pewnej grupy osób stwierdzić można bakteriurię bezobjawową, gdzie obecności znacznej liczby bakterii w moczu nie towarzyszą objawy charakterystyczne dla zakażania dróg moczowych.

Izolacja z moczu dwóch lub więcej gatunków bakterii oznacza prawie zawsze zanieczyszczenie próbki. W związku z powyższym niezwykle ważne jest prawidłowe pobranie moczu do badania bakteriologicznego:

  • Próbkę moczu należy pobrać do jałowego pojemnika
  • Do badania pobrać należy mocz poranny
  • Przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć okolice zewnętrznych narządów płciowych, a następnie osuszyć je jednorazowym ręcznikiem (unikając w ten sposób zanieczyszczenia próbki bakteriami obecnymi na skórze)
  • Próbka moczu pochodzić powinna ze środkowego strumienia
  • Pojemnik z pobranym materiałem należy szczelnie zamknąć i w jak najkrótszym czasie przetransportować do laboratorium

Podkreślić należy, iż pojawiające się objawy zakażenia układu moczowego mogą się różnić u pacjentów w zależności od płci, wieku i stanu zdrowia. Interpretacja wyniku badań i dalsze postępowanie jest indywidualne, a decyzja o nim może być podejmowana wyłącznie przez lekarza.

Posiew moczu wykonają Państwo w każdym punkcie pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych.

Literatura:
E.M. Szewczyk „Diagnostyka bakteriologiczna”, PWN, Warszawa 2005
http://praktykalekarska.com/img/cms/Zeszyt%20zakazenia%20ukladu%20moczowego(72)%20do%20www.pdf

Zobacz także: