Badanie

Rozszerzona diagnostyka choroby trzewnej

Rozszerzona diagnostyka choroby trzewnej – celiakii

W naszym laboratorium istnieje możliwość szerszej diagnostyki glutenowrażliwej enteropatii (GSE, małe dzieci: celiakia, dorośli: sprue nietropikalna i opryszczkowate zapalenie skóry – choroba Duhring’a).

Zaliczana jest ona do chorób autoimmunologicznych, która objawia się u predysponowanych osób jako nietolerancja glutenu.

W wyniku spożywania glutenu zachodzi rozległa reakcja immunologiczna, na skutek której następują patologiczne zmiany tkankowe w jelicie cienkim (uszkodzenie kosmków).

Objawy choroby są różnorodne: zmęczenie, burczenie i ból brzucha, biegunka, zespół złego wchłaniania, spadek wagi, anemia, opóźnienie wzrostu, wymioty, zaparcia, bóle kostne i oprysRozszerzona diagnostyka choroby trzewnejzczkowate zapalenie skóry.

Rozpoznanie choroby oraz monitorowanie terapii i kontrolowanie diety bezglutenowej zawsze odbywa się za pomocą badań laboratoryjnych serologicznych:
przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej metodą ELISA;
– przeciwciała przeciw endomysium i deamidowanej gliadynie (GAF-3x) metodą IFT.

Badania genetyczne HLA DQ2/DQ8 wykonuje się w celu potwierdzenia choroby.

Rozszerzona diagnostyka choroby trzewnej obejmuje badania serologiczne, które należy wykonać w pierwszej kolejności:

– p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA
– p/c przeciw endomysium (EmA) IgA
– anty-GAF-(3x) IgA i anty-GAF-(3x) IgG (są to p/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny-DPG)
– immunoglobuliny klasy IgA (IgA całkowite)

Jednak dodatni wynik powyższych badań serologicznych oraz testy genetyczne (DQ2 i DQ8) nie wystarczą do postawienia jednoznacznej diagnozy. Konieczne jest stwierdzenie typowych zmian histopatologicznych (biopsja jelita).
Odstąpienie od biopsji jelita cienkiego jest możliwe, gdy stężenie p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA przekracza 10-krotnie górną granicę wartości referencyjnych!

W razie wrodzonego niedoboru immunoglobuliny klasy IgA należy wykonać następujące badania:

– p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG
– p/c przeciw endomysium (EmA) IgG
– anty-GAF-(3x) IgG

Wymienione badania laboratoryjne powinny być również stosowane w celu określenia predyspozycji do celiakii wśród członków rodziny Pacjenta.

W zakładce WYKAZ BADAŃ możecie Państwo zapoznać się z całą ofertą badań laboratoryjnych wykonywanych w naszym laboratorium. 

Aby wykonać opisane powyżej badania zapraszamy do najbliższego punktu pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych.

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie